برنامه 90

دیشب مثل تمام ٢شنبه شب ها، پای ثابت برنامه ٩٠ بودم، در طول مدتی که برنامه پخش میشه، تعداد روزهائی که به دلیل مسافرت یا مشکلات دیگه نتونستم ٩٠ رو ببینم به تعداد انگشتان دست هم نمیرسه!

این که ٩٠ چقدر در پیشرفت یا پسرفت فوتبال ما تاثیر داشته و داره و آیا اصولا نیازی به چنین برنامه ای هست رو باید در یک زمان مناسب بهش اشاره کنم.

شنیده و خونده بودم که میران شبکه ٣ زیاد دل خوشی از ٩٠ ندارن اما با دیدن وضع دکور برنامه این شنیده ها و خونده ها به یقین تبدیل شد!!!

ببنید:

خیلی جالبه که برنامه ای با این همه بیننده و مخاطب که بعضا تا ٢ و ٣ صبح بیدار میمونند، باید وضع دکورش این باشه!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید